Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Stormvloedkering

Alle communicatie over de nakende stormvloedkering

Zie ook de website van dienst kust: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

Laatste update:

AFDELING KUST
Bekijk de online versie

 

UPDATE 20/08/2020

Commiunicatie met de werkboten gebeurt op kanaal 72.

Vanaf 24 augustus starten de werken aan de stormvloedkering stilaan terug op.

Linkeroever

Vanaf 24/8: voorbereidende werken voor het verwijderen van de combiwand aan havenzijde.
Vanaf 31/8: afbranden van de combiwand aan havenzijde, zowel vanop het water als vanop het land.
Rechteroever

Van 24/8 tot en met 28/8: trekken van de bestaande damplanken vanop het water en aanvoeren van materiaal voor het verdiepen van de stroomgeleidingsgeul.
Vanaf 31/8 tot en met 11/9:  baggeren van de stroomgeleidingsgeul tot op -3,65m TAW.
Van 18/9 tot en met 13/11: heiwerken funderingspalen en combiwand bouwkuip.
Van 16/11 tot en met 5/2/2021: Leegmaken van de buispalen en de bouwkuip, plaatsen van stempelraam.
Aansluitend starten de betonwerken in de bouwkuip.
Het landhoofd op rechteroever zou in het voorjaar van 2022 afgewerkt zijn.

Het weer en onvoorziene omstandigheden kunnen deze planning wijzigen.

De doorvaartbreedtes voor de scheepvaart tijdens de verschillende fases zijn weergegeven in dit document.

 

Update 5 november 2019:

De opbouw van het landhoofd is volop bezig: plaatsen van wapening en gieten van beton voor de wanden van de stootmuur, zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het voorjaar 2020. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

De doorvaartbreedte blijft voorlopig behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT (zie plannetje). De vaargeul is aangeduid met 2 keer 2 buispalen met lichten. Wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.

 

Woensdag 8 mei 2019:

BOUWKUIP LINKEROEVER STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT DROOGGEZET

In Nieuwpoort is de bouwkuip op linkeroever van de stormvloedkering sinds vandaag helemaal drooggezet. Vanaf nu kan de opbouw van het landhoofd starten.

Eind april stortte de aannemer zo'n 1.860m³ onderwaterbeton in de bouwkuip. Om dit ononderbroken te kunnen doen, werkte men 18 uur aan een stuk door. Daarna moest het beton  uitharden zodat de bouwkuip zou kunnen weerstaan aan de grond- en waterdruk aan de buitenzijde van de kuip. Pas dan kon het droogzetten beginnen. De uitharding van het beton werd getest in een labo. Na enkele dagen was de nodige sterkte van het beton bereikt.

In een volgende stap deed men het waterpeil zakken tot ongeveer -5 meter TAW (*) om de funderingspalen leeg te halen. De bouwkuip werd toen nog niet volledig drooggezet zodat nog een ponton kon ingezet worden om bij de funderingspalen te geraken als dat nodig zou zijn. De laatste funderingspaal werd maandagavond leeggehaald. Gisteren en vandaag zette men uiteindelijk de volledige bouwkuip leeg. Nu kan je zien hoe diep de kuip effectief is.

Nu start de opbouw van het landhoofd: het gieten van de vloerplaat, de wanden voor de stootmuur, de zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het najaar 2019. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

(*)TAW = Tweede Algemene Waterpassing. Dit is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Het nulpeil is het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.

Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen tegen zware stormvloeden stelt het Masterplan Kustveiligheid de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer voorop. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust startte in het voorjaar van 2018 met de uitvoering van het project.
Updates over de werken zijn steeds te vinden op www.afdelingkust.be.

 

Dit is een officiële nieuwsbrief afdeling KUST
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangaf op de hoogte te willen blijven van  het project van de stormvloedkering. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

 

BEZORGHEID OVER TRILLINGEN

De voorbije week hebben we een aantal berichten ontvangen over voelbare trillingen in bepaalde gebouwen rond de werf van de stormvloedkering. We begrijpen de bezorgdheden van de bewoners maar er is echter geen reden tot ongerustheid. We geven hierover graag wat extra uitleg.

Momenteel worden stalen funderingspalen voor het landhoofd van de stormvloedkering in de bodem van de havengeul getrild. Om de langste palen op diepte te brengen in de hardere kleilaag was de inzet van zware apparatuur nodig. De energie van deze machine wordt in de ondergrond verspreid en kan tot uiting komen door trillingen aan de oppervlakte. Het is onmogelijk om op voorhand te weten in welke richting, op welke afstand en in welke mate deze trillingen gevoeld zullen worden. Lichte trillingen waardoor bijvoorbeeld het servies in de kast trilt, is storend maar niet noodzakelijk schadelijk voor een gebouw. De aannemer meet en registreert de trillingen op verschillende plaatsen en controleert of deze beneden de grenswaarde liggen om schade aan gebouwen te vermijden.
De buispalen die het diepst geheid moesten worden, zijn allemaal geplaatst. Nu worden er minder lange buispalen en damplanken aangebracht. Vanaf vrijdag 12 oktober of maandag 15 oktober wordt hiervoor een hydrohamer ingezet. Dit zal in de eerste plaats  (wat) geluidshinder met zich meebrengen, zij het niet constant. Ook zullen hierdoor opnieuw trillingen ontstaan, echter eerder een soort “geklop” in plaats van de eerdere trillingen. Opnieuw is de perimeter hiervan niet in te schatten op voorhand. De aannemer blijft opmeten en registreren. Het voordeel van het inzetten van de hydrohamer is dat het heien van de buispalen en damplanken sneller uitgevoerd kan worden en er dus minder lang geluids- en trillingshinder zal zijn.
Meer informatie over de stormvloedkering vind je op onze website.

Update 24/8/2018

Vanaf maandag 27 augustus wordt er opnieuw gewerkt op linkeroever voor de bouw van de stormvloedkering.

Hieronder vind je de detailplanning van de werken tot en met december 2018. Deze planning is een indicatie maar is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Wijzigingen zijn hierdoor steeds mogelijk.
•Eind augustus - half september: baggeren en plaatsen steenbestorting voor de stroomgeleidingsgeul op linkeroever
•Half september - eind oktober: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - fase 1
•Eind oktober - eind november:plaatsen stempelraam (*) van de bouwkuip voor het landhoofd linkeroever - fase 1 (*stempelraam: constructie die ervoor zorgt dat wanden van een bouwkuip niet bezwijken onder de druk van de grond of het water buiten de bouwkuip)
•Eind november - begin december: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever -fase 2
•Begin december: plaatsen stempelraam van de bouwkuip voor het landhoofd op linkeroever - fase 2
•Midden december - eind januari 2019: droogzetten bouwkuip. Tijdens deze fase wordt de onderwaterbetonvloer voor het landhoofd gestort. Dit dient ononderbroken te gebeuren waardoor er eenmalig 18 uur aansluitend gewerkt zal worden. De exacte datum hiervoor wordt later mee gedeeld. Dit zal niet tijdens het kerstverlof gebeuren.

De doorvaartbreedte blijft voorlopig behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT (zie plannetje). De vaargeul is aangeduid met 2 keer 2 buispalen met lichten. Wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.


De aannemer THV Herbosch Kiere - Jan De Nul is bereikbaar op het VHF-kanaal 9.

Geen werken tijdens zomerverlof 
Werken op schema  (6/07/18)

 

De werken voor de bouw van de stormvloedkering zitten op schema. De stroomgeleidingswand aan de linkeroever werd de voorbije weken geheid. Van 7 juli tot en met 26 augustus liggen de werken stil. De doorvaartbreedte blijft tijdens die periode behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT. De vaargeul is aangeduid met twee keer twee buispalen met lichten.


  
Vanaf 27 augustus worden de werken terug hervat. De stroomgeleidingsgeul aan linkeroever wordt dan uitgebaggerd en er wordt tijdelijke bodembescherming aangebracht.

Update 14/6/2018:

Het VHF-kanaal waarop de aannemer THV Herbosch Kiere – Jan De Nul te bereiken is werd gewijzigd. De communicatie met de vaartuigen gaat nu via VHF 9 in plaats van het eerder vermelde VHF 13.

Bericht aan zeevarenden

2018-12/150(T) HAVEN NIEUWPOORT - HAVENGEUL - PROEFOPSTELLING VERDWIJNT - DOORVAARTBREEDTE 35 M BLIJFT BEHOUDEN BaZ 2012-26/385(T) vervalt. Kaarten: D11, 102 (INT1480), 107/2 Ten behoeve van de uitvoering van het project van de stormvloedkering in Nieuwpoort, wordt de proefopstelling verwijderd in de week van 28/5/2018. De beschikbare vaargeulbreedte van 35m met diepgang tot -3m LAT wordt aangeduid met behulp van 2 keer 2 buispalen met lichten op. De zone ter hoogte van de huidige proefopstelling zal de komende jaren een werkzone zijn met inzet van vlottend materieel en tijdelijke constructies langs de vaargeul. 

Zie ook PDF document

De werken aan de stormvloedkering starten op  28 mei.
28 en 29 mei zal er een doorvaartbreedte zijn van minimum 20 meter , daarna telkens van 35 meter.
Van 06/07 tot 26/08 zijn er geen werken maar dient men te houden aan de signalisatie.
Wie zeker wil spelen vaart in het midden van de geul want de overheid was er nog niet uit wat de juiste wettelijke signalisatie moet zijn. De oosterzijde van de geul, thv de huidige vernauwing  zou verzand zijn , maar die palen gaan weg! 

Porte anti-tempêtes

Les travaux débuteront le 28 mai.
Le 28 et 29 mai, la largeur du passage sera de minimum 20 mètres ; ensuite elle s établira à 35 mètres.
Du 06/07au 26/08 les travaux seront à l'arrêt,  mais il faudra respecter la signalisation.
Le côté Est du chenal, à hauteur des pieux, est envasée, mais les pieux vont être retirés !
Donc, si vous ne voulez pas prendre de risques, le mieux est de naviguer au milieu du chenal car , pour l'instant, les autorités ne se sont pas encore mises d'accord sur la signalisation légale.