Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Stormvloedkering

Alle communicatie over de nakende stormvloedkering

Zie ook de website van dienst kust: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

Laatste update:

BEZORGHEID OVER TRILLINGEN

De voorbije week hebben we een aantal berichten ontvangen over voelbare trillingen in bepaalde gebouwen rond de werf van de stormvloedkering. We begrijpen de bezorgdheden van de bewoners maar er is echter geen reden tot ongerustheid. We geven hierover graag wat extra uitleg.

Momenteel worden stalen funderingspalen voor het landhoofd van de stormvloedkering in de bodem van de havengeul getrild. Om de langste palen op diepte te brengen in de hardere kleilaag was de inzet van zware apparatuur nodig. De energie van deze machine wordt in de ondergrond verspreid en kan tot uiting komen door trillingen aan de oppervlakte. Het is onmogelijk om op voorhand te weten in welke richting, op welke afstand en in welke mate deze trillingen gevoeld zullen worden. Lichte trillingen waardoor bijvoorbeeld het servies in de kast trilt, is storend maar niet noodzakelijk schadelijk voor een gebouw. De aannemer meet en registreert de trillingen op verschillende plaatsen en controleert of deze beneden de grenswaarde liggen om schade aan gebouwen te vermijden.
De buispalen die het diepst geheid moesten worden, zijn allemaal geplaatst. Nu worden er minder lange buispalen en damplanken aangebracht. Vanaf vrijdag 12 oktober of maandag 15 oktober wordt hiervoor een hydrohamer ingezet. Dit zal in de eerste plaats  (wat) geluidshinder met zich meebrengen, zij het niet constant. Ook zullen hierdoor opnieuw trillingen ontstaan, echter eerder een soort “geklop” in plaats van de eerdere trillingen. Opnieuw is de perimeter hiervan niet in te schatten op voorhand. De aannemer blijft opmeten en registreren. Het voordeel van het inzetten van de hydrohamer is dat het heien van de buispalen en damplanken sneller uitgevoerd kan worden en er dus minder lang geluids- en trillingshinder zal zijn.
Meer informatie over de stormvloedkering vind je op onze website.

Update 24/8/2018

Vanaf maandag 27 augustus wordt er opnieuw gewerkt op linkeroever voor de bouw van de stormvloedkering.

Hieronder vind je de detailplanning van de werken tot en met december 2018. Deze planning is een indicatie maar is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Wijzigingen zijn hierdoor steeds mogelijk.
•Eind augustus - half september: baggeren en plaatsen steenbestorting voor de stroomgeleidingsgeul op linkeroever
•Half september - eind oktober: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - fase 1
•Eind oktober - eind november:plaatsen stempelraam (*) van de bouwkuip voor het landhoofd linkeroever - fase 1 (*stempelraam: constructie die ervoor zorgt dat wanden van een bouwkuip niet bezwijken onder de druk van de grond of het water buiten de bouwkuip)
•Eind november - begin december: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever -fase 2
•Begin december: plaatsen stempelraam van de bouwkuip voor het landhoofd op linkeroever - fase 2
•Midden december - eind januari 2019: droogzetten bouwkuip. Tijdens deze fase wordt de onderwaterbetonvloer voor het landhoofd gestort. Dit dient ononderbroken te gebeuren waardoor er eenmalig 18 uur aansluitend gewerkt zal worden. De exacte datum hiervoor wordt later mee gedeeld. Dit zal niet tijdens het kerstverlof gebeuren.

De doorvaartbreedte blijft voorlopig behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT (zie plannetje). De vaargeul is aangeduid met 2 keer 2 buispalen met lichten. Wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.


De aannemer THV Herbosch Kiere - Jan De Nul is bereikbaar op het VHF-kanaal 9.

Geen werken tijdens zomerverlof 
Werken op schema  (6/07/18)

 

De werken voor de bouw van de stormvloedkering zitten op schema. De stroomgeleidingswand aan de linkeroever werd de voorbije weken geheid. Van 7 juli tot en met 26 augustus liggen de werken stil. De doorvaartbreedte blijft tijdens die periode behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT. De vaargeul is aangeduid met twee keer twee buispalen met lichten.


  
Vanaf 27 augustus worden de werken terug hervat. De stroomgeleidingsgeul aan linkeroever wordt dan uitgebaggerd en er wordt tijdelijke bodembescherming aangebracht.

Update 14/6/2018:

Het VHF-kanaal waarop de aannemer THV Herbosch Kiere – Jan De Nul te bereiken is werd gewijzigd. De communicatie met de vaartuigen gaat nu via VHF 9 in plaats van het eerder vermelde VHF 13.

Bericht aan zeevarenden

2018-12/150(T) HAVEN NIEUWPOORT - HAVENGEUL - PROEFOPSTELLING VERDWIJNT - DOORVAARTBREEDTE 35 M BLIJFT BEHOUDEN BaZ 2012-26/385(T) vervalt. Kaarten: D11, 102 (INT1480), 107/2 Ten behoeve van de uitvoering van het project van de stormvloedkering in Nieuwpoort, wordt de proefopstelling verwijderd in de week van 28/5/2018. De beschikbare vaargeulbreedte van 35m met diepgang tot -3m LAT wordt aangeduid met behulp van 2 keer 2 buispalen met lichten op. De zone ter hoogte van de huidige proefopstelling zal de komende jaren een werkzone zijn met inzet van vlottend materieel en tijdelijke constructies langs de vaargeul. 

Zie ook PDF document

De werken aan de stormvloedkering starten op  28 mei.
28 en 29 mei zal er een doorvaartbreedte zijn van minimum 20 meter , daarna telkens van 35 meter.
Van 06/07 tot 26/08 zijn er geen werken maar dient men te houden aan de signalisatie.
Wie zeker wil spelen vaart in het midden van de geul want de overheid was er nog niet uit wat de juiste wettelijke signalisatie moet zijn. De oosterzijde van de geul, thv de huidige vernauwing  zou verzand zijn , maar die palen gaan weg! 

Porte anti-tempêtes

Les travaux débuteront le 28 mai.
Le 28 et 29 mai, la largeur du passage sera de minimum 20 mètres ; ensuite elle s établira à 35 mètres.
Du 06/07au 26/08 les travaux seront à l'arrêt,  mais il faudra respecter la signalisation.
Le côté Est du chenal, à hauteur des pieux, est envasée, mais les pieux vont être retirés !
Donc, si vous ne voulez pas prendre de risques, le mieux est de naviguer au milieu du chenal car , pour l'instant, les autorités ne se sont pas encore mises d'accord sur la signalisation légale.