Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Reglement, Privacyverklaring, Organigram

Reglement:

http://www.vynieuwpoort.be/nl/reglement-privacyverklaring/reglement

Privacy verklaring:

/src/Frontend/Files/userfiles/files/Privacyverklaring%20VYN.pdf

Organigram en structuur VYN vzw

Hoe is VYNieuwpoort opgebouwd?


VYNieuwpoort is een vzw van structuur, zoals bijna alle jachthavens aan de kust, dit staat ook zo in de concessievoorwaarden voor de gronden en het wateroppervlak. In Vlaanderen worden de jachthavens enkel in concessie gegeven  aan watersportverenigingen vzw’s die aangesloten zijn bij een erkende watersportfederatie.
Dit betekent kortweg dat er geen persoon eigenaar kan zijn van de haven. Van het water verbonden aan de zee en de gronden ernaast tot 15m landinwaarts kan je nooit eigenaar zijn. Deze gebiden kan je wel, mits betaling, in consessie krijgen. In het geval van de kusthavens wordt dit beheerd door de maritieme dienst kust, kortweg MDK. De concessievergoeding wordt gebruikt om de havens toegankelijk te houden en er wordt ingestaan voor oeverbescherming. MDK is trouwens de eigenaar van de ‘hoofdsteigers’ van de haven waarbij de VYN vzw de nutsvoorzieningen op de steigers en de vingerpieren (catways) voorziet.


Omwille van vzw statuut: alle middelen die gegenereerd worden opnieuw geïnvesteerd worden in de watersport: Steun federatie, topatleten, kleinere en strandclubs , Aan de plas en Vlaamse vaarschool, die alle zelf bedruipend “moeten“ werken . Er wordt uiteraard een spaarpot aangelegd die nodig zal zijn voor de verhuis omwille van de nieuwe jachthaven.
De VZW is opgebouwd met een raad van bestuur die een voorzit(s)ter heeft. Deze raad van bestuur komt gewoonlijk 4 keer per jaar samen om de evolutie van de haven te bespreken alsook opdat de dagelijkse werking goed en correct wordt uitgevoerd. De raad van bestuur bestaat uit een mix van booteigenaars en leden die geen onmiddellijke connectie hebben met de haven maar wel steeds een meerwaarde hebben voor de VZW.


Afdelingen van de vzw


De Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw heeft drie verschillende afdelingen met elk hun verantwoordelijken en hun maatschappelijke doelen.


Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort – jachthaven

De grootste afdeling met de meeste leden. Dit behelst de uitbating van de haven en de uitbating van de terreinen. De VYN VZW heeft enkele onroerende goederen in eigendom, zoals het ronde gebouw (de taart) op de Watersportlaan 15, de noordelijke loods (deel Aqualift en Ship support) op watersportlaan 3a, het clubhuis met het secretariaat, de bar en het restaurant op Watersportlaan 11. Deze gebouwen staan op concessiegrond, dus de grond is geen eigendom en kan bij beëindigen van  de concessieovereenkomst opgeëist worden door MDK. Ook is ze eigenaar van de grond van het noordelijke terrein die dient als botenstalling.

Voor de jachthaven zijn er 14 voltijdse tewerkstellingen. Hier zijn er 7 collega’s die instaan voor het onderhoud van de haven, onderhoud van machines en het beheren van de botenstalling. Zij zorgen voor de netheid van de haven en terreinen zoals er ook een collega instaat voor de netheid van het sanitair gebouw en het clubhuis (secretariaat gedeelte). In het secretariaat werken er 5 werknemers die de connectie zijn tussen leden en terrein medewerkers, tussen leden en overheden, tussen cursisten en lesgevers, tussen toeristen of bezoekers en de haven. Elk van deze medewerkers draagt een bepaald pakket van verantwoordelijkheden en al die verantwoordelijkheden komen samen in het volledige pakket Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.


Vlaamse Vaarschool

De Vlaamse Vaarschool heeft in se de grootste groep werknemers, zij het allen tijdelijk. De lesgevers vormen een groep van een 50 tal personen en ze geven samen jaarlijks les aan ongeveer een 1000 cursisten, waarvan de jongste 17 lentes telt en de oudste cursist enkele lentes extra. De kwaliteit van de lessen zijn gewaarborgd door de initiator cursus zeezeilen van de Vlaamse Trainersschool, alsook van het beperkte aantal toegelaten cursisten tijdens een praktijkopleiding (max 4pers/boot). De Vlaamse Vaarschool is BTW plichtig en is de beheerder van 7 zeilboten en 3 motorboten en haar doel is om varen op een democratische manier aan te bieden.


Het boek ‘leidraad voor de Yachtman’, toonaangevend in de watersportsector, is samengesteld door de lesgevers van de Vlaamse Vaarschool en is ook door haar uitgegeven. Naast dit boek zijn er nog meer publicaties die de cursist en de booteigenaar helpen in het begrijpen van al de aspecten van het zeilen. Al deze publicaties worden aan democratische prijzen aangeboden of in vele gevallen zelfs gratis, in digitale vorm.
De Vlaamse Vaarschool wordt geleid door 2 personen die ook mee instaan voor het secretariaat van de VYN.


Domein Aan de Plas

De snelst groeiende afdeling binnen de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort VZW. Gelegen in Brugge aan een prachtige plas is haar betrachting om iedereen te laten proeven van watersport. Sporten als SUP, zeilen, kajak, surfen en zelfs skaten worden hier aangeboden aan jong en oud. Voorts organiseert ze schoolsportdagen, business events, teambuildings en zelfs lentefeesten, zolang de watersport mee betrokken wordt. Bij haar watersportcentrum hoort ook een jeugdhostel met kamers waar je als gezin kunt overnachten of met een groepje vrienden kunt verblijven. Na de werkdag kan je hier terecht om je nog even op het water uit te leven of gewoon om van het zicht te genieten met een drankje.
Het domein met het hostel, het watersportcentrum en de brasserie ‘De Waterkant’ zijn eigendom van de VYN vzw en de gronden rond de plas zijn in erfpacht.


Voor het domein aan de plas werken 3 voltijdse en één halftijdse medewerkers, die steeds vanuit Brugge opereren.

 

ORGANIGRAM VYNIEUWPOORT VZW